6 điểm mới của Nghị quyết 18 về quản lý đất đai

Khám phá
Rate this post

Nghị quyết số 18 (ngày 16/6/2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra nhiều nội dung mới, đặc biệt quan trọng, làm cơ sở cho lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai trong nước. tình hình mới. Và khi Luật Đất đai được sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết 18 sẽ giải quyết được hàng loạt vướng mắc của thực tiễn.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa diễn ra, khi nói về Nghị quyết 18, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt. . của Đảng về đất đai: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý.

Đây là điểm mới đầu tiên của Nghị quyết 18, làm rõ hơn vai trò của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và nội hàm, ý nghĩa của sở hữu toàn dân về đất đai; đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác GPMB.

6 điểm mới của Nghị quyết 18 về quản lý đất đai - Ảnh 1.

Nghị quyết 18 hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp (ảnh minh họa). Ảnh: Tùng Lê

Nghị quyết 18 nhấn mạnh đất đai là tài nguyên đặc biệt và có hạn, là không gian sống, là nguồn lực to lớn để phát triển đất nước. Vì vậy, phải đổi mới quy hoạch sử dụng đất để Nhà nước quản lý. sử dụng đất hiệu quả theo đúng quy hoạch và pháp luật.

Điểm mới thứ hai của Nghị quyết 18 là làm rõ việc quản lý đất đai bao gồm cả diện tích và chất lượng; đồng thời phân cấp rõ ràng hơn giữa các cấp. Theo đó, Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo phạm vi lãnh thổ quốc gia cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường; phân công hợp lý các cơ quan nhà nước ở Trung ương, đồng thời có sự phân cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả cho các địa phương và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Điểm mới 3: Nghị quyết 18 nhấn mạnh quan điểm quản lý nhà nước về đất đai. Điểm mới của nội dung này là đặt ra yêu cầu về kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao vai trò của cơ quan tư pháp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai; Quy hoạch sử dụng đất phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa các thế hệ, vùng miền, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. đảm bảo an ninh lương thực. Đây là định hướng lớn, có yêu cầu cao về quy hoạch và sử dụng đất (yêu cầu đa chiều cả về không gian và thời gian).

Điểm mới thứ 4: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điểm mới này của Nghị quyết 18 yêu cầu nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp các tiêu chí về loại đất gắn với không gian (trên cao và dưới đất), phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên (phân chia sử dụng đất và phân chia đất đai), phân vùng. của việc sử dụng đất. theo khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực cần giữ ổn định và khu vực phát triển), có thể hiển thị thông tin đến từng thửa đất.

Việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, tránh lãng phí trong giao, quản lý và sử dụng đất. Đồng thời quy định rõ ràng, chặt chẽ việc phê duyệt, ban hành kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Nghị quyết 18 cũng bổ sung nội dung quan trọng “Nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với ngành, lĩnh vực có sử dụng đất” nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng, tham nhũng, tiêu cực. .

Điểm mới thứ 5: Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Việc xác định giá đất là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, trong thực tiễn thời gian qua, việc xác định giá đất còn nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc dẫn đến nhiều sai phạm, thất thoát ngân sách Nhà nước. Điểm mới mang tính đột phá của Nghị quyết 18 lần này là bỏ khung giá đất, đồng thời phải có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm. của cơ quan. chịu trách nhiệm xác định giá đất.

Điểm mới của Nghị quyết 18 là yêu cầu hoàn thiện các quy định đảm bảo công khai, minh bạch như: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không sử dụng tiền mặt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Điểm mới thứ 6: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp. Điểm mới của nghị quyết này là: Cho phép mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, địa phương có chuyển đổi ngành nghề, công việc. lao động nông thôn để đảm bảo quá trình tích tụ ruộng đất phù hợp với sự chuyển dịch lao động ở nông thôn. Đồng thời, yêu cầu xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp để thúc đẩy tập trung đất đai, tiếp cận đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.