19 hành vi tiêu cực được liệt kê là cần tập trung vào phòng ngừa và kiểm soát

Khám phá
Rate this post

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. các tổ chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Hướng dẫn nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung phòng, chống, bao gồm:

1. Nói, viết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Không tuân thủ hoặc thực hiện chưa đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, tôn trọng, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh, ủng hộ theo những ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc.

Bao che, che giấu những vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức. Thấy đúng không bênh vực, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, dân chủ hình thức, không tôn trọng ý kiến ​​tập thể; không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác …

3. Không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng.

4. Lợi dụng việc liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác hoặc việc thuộc thẩm quyền để trục lợi. Cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng tải thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những điều chưa được phép tiết lộ; tàng trữ, truyền bá hoặc xúi giục người khác lưu trữ, phát tán thông tin, tài liệu trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tố cáo sai sự thật, bịa đặt nội dung liên quan đến tham nhũng, vụ án, tiêu cực hoặc tự ý tố giác tội phạm, hình phạt trước khi Tòa án ra bản án; đả kích, vu cáo, xúc phạm tổ chức, cá nhân, kích động bạo lực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

19 hành vi tiêu cực được tập trung phòng, chống ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 27/4. Ảnh: VOV

5. “Tư duy nhiệm kỳ”, cơ hội, vụ lợi, nhất là hành vi lạm quyền, lạm quyền, nhân danh tập thể để áp đặt, hợp thức hóa những quyết định sai trái của cá nhân; chủ nghĩa cá nhân, coi lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. . tập thể, cộng đồng và đất nước; cấu kết với doanh nghiệp và các đối tượng khác để trục lợi.

6. Quan liêu, xa rời thực tế, công tác không sâu sát, không nắm chắc tình hình ở cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

7. Chủ trì ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều sơ hở, lợi dụng gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức. , riêng biệt, cá nhân, cá thể; “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ” trong xây dựng chính sách, pháp luật.

số 8. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, không báo cáo, phản ánh, không xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý trực tiếp.

9. Thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng, ngân hàng, y tế, bảo hiểm, đấu thầu, đấu giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước …

Không thực hành tiết kiệm gây thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, tài trợ không đúng quy định.

10. Tặng quà, nhận quà dưới mọi hình thức nhằm tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm đưa ra quyết định có lợi cho bản thân, gia đình hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

11. Lợi dụng chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung để thực hiện hành vi hoặc bao che cho những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trừng phạt người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân để mình hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đúng quy định.

13. Can thiệp, gây ảnh hưởng hoặc để người nhà, người thân, người quen lợi dụng chức vụ, công tác để trục lợi. Gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

14. Cản trở, tác động đến hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đại xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm nhẹ trách nhiệm và hình phạt cho người khác.

15. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình không trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; tẩu tán, cất giấu tài sản có được.

16. Nhập quốc tịch nước ngoài; Sử dụng tài liệu giả, trái pháp luật, khai man quốc tịch.

17. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, vay hoặc cho vay trái với quy định của pháp luật; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản, mua bán tài sản ra nước ngoài trái pháp luật.

18. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân và gia đình (lễ, Tết, sinh nhật, thăng chức, mừng nhà mới, mừng sinh nhật, luân chuyển, thuyên chuyển công tác …) hình thức, lãng phí, phản cảm, gây bức xúc trong xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để tư lợi, vụ lợi cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.

19. Các tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp khác do Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.

Bộ Chính trị quyết định biên chế chung của hệ thống chính trị

Bộ Chính trị quyết định biên chế chung của hệ thống chính trị

(PLO) – Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 là 2.234.720, trong đó bổ sung 65.980 giáo viên cho các địa phương.

N. THẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published.