18 – 22 tuổi có còn phù hợp để học và tốt nghiệp đại học không?

Khám phá
Rate this post

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc học và tốt nghiệp đại học ở độ tuổi 18 – 22 vẫn phù hợp là vấn đề được PGS.TS. PGS.TS Vũ Hải Quân tại Hội nghị Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các trường đại học, đại học toàn quốc. Nghiên cứu khu vực được mở rộng vào năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.