10 vấn đề cần tập trung hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi

Khám phá
Rate this post

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 111 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2022.

Theo nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến ​​của các thành viên Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan để tập trung hoàn thành nhiệm vụ. . hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về 10 vấn đề xin ý kiến ​​Chính phủ và các nội dung khác của dự thảo Luật.

10 vấn đề cần tập trung hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi Ảnh 1

Chính phủ yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện áp dụng hình thức đấu giá, đấu thầu để đảm bảo minh bạch trong quá trình thực hiện. Minh họa: TÂN VIỆT

Cụ thể hóa tiêu chí các trường hợp thu hồi đất

1. Về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất (Điều 63, 64, 65): Rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện áp dụng hình thức đấu giá, đấu thầu, phân định rõ các trường hợp áp dụng. sử dụng hai hình thức này, đảm bảo tính minh bạch, khả thi và thuận tiện trong quá trình thực hiện.

2. Về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất (Điều 67, Điều 68): Trong Luật cần quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội, tránh lạm dụng để thu hồi đất. , bảo đảm phù hợp với Hiến pháp về quyền lợi chính đáng của nhân dân.

3. Về việc mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Điều 146): Đồng ý mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Quy định này phù hợp với Nghị quyết 18-NQ / TW và bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ tác động và xác định hạn mức bảo lãnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.

4. Về việc mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng đất trồng lúa đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 214): Việc mở rộng cho phép tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa – Đất trồng, là đối tượng rộng lớn, nhạy cảm, cần đánh giá kỹ tác động của quy định này; Cần quy định cơ chế và điều kiện chặt chẽ, bảo đảm nông dân có đất sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

5. Về việc thành lập quỹ hỗ trợ người bị thu hồi đất bị hạn chế khả năng lao động (Điều 94): Đây là chính sách nhân văn. Tuy nhiên, cần tiếp tục xem xét theo hướng chỉ quy định các nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ trong Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết các chính sách hỗ trợ cụ thể.

6. Về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, phải dành một tỷ lệ diện tích đất để Nhà nước thực hiện chính sách đất đai (Điều 168): Chủ đầu tư phải dành quỹ đất cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê đất, cơ sở phải di dời do ô nhiễm môi trường. trường học, các chính sách hỗ trợ khác của nhà nước … là cần thiết.

Tuy nhiên, cần giao cho địa phương chủ động xác định cách hỗ trợ cho đối tượng này phù hợp với thực tế của từng địa phương, đồng thời cần nghiên cứu quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí, quy trình phù hợp. phù hợp, không rườm rà để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất này một cách công khai, minh bạch, tránh cơ chế “xin – cho”.

10 vấn đề cần tập trung hoàn thiện của Luật Đất đai sửa đổi Ảnh 2

Chủ đầu tư dự án trong Khu công nghiệp cần dành một tỷ lệ diện tích đất để Nhà nước thực hiện các chính sách về đất đai. Minh họa: TÂM NGUYÊN

Quy định chặt chẽ về các trường hợp chuyển nhượng và thế chấp

7. Về việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp “quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm” (Điều 198, Điều 212): Quy định này nhằm phát triển thị trường quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy nhà đầu tư lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo quan điểm của Nghị quyết 18-NQ / TW.

Tuy nhiên, cần quy định chặt chẽ các điều kiện để tránh trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước lợi dụng chính sách này để thế chấp, chuyển nhượng kiếm lời.

số 8. Về cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở thương mại (Điều 66): Nội dung này đã được nêu trong Nghị quyết 18-NQ / TW. Tuy nhiên, tinh thần của Nghị quyết 18-NQ / TW chủ yếu là thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu các dự án có sử dụng đất.

Đây là vấn đề còn nhiều ý kiến ​​khác nhau, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng tiếp tục đánh giá tác động để hoàn thiện nội dung này.

Ngoài ra, đối với trường hợp dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại vừa thu hồi đất, vừa phải chuyển nhượng (khoản 1 Điều 66) thì cần có quy định cụ thể về thời điểm thực hiện thu hồi đất, thời điểm thu hồi đất. thực hiện chuyển nhượng; đồng thời giải quyết đồng bộ các vướng mắc từ thực tiễn liên quan đến chế độ sử dụng đất đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, văn phòng …

9. Về tiếp cận đất đai của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 6, Điều 206): Đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến an ninh, quốc phòng, Bộ TN&MT phối hợp với các bộ ngành liên quan làm rõ, hoàn thiện nội dung này để đảm bảo tính kế thừa và phù hợp quy định, không vướng mắc về tiếp cận nhà đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Cùng với đó là đảm bảo đồng bộ với các quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở và pháp luật có liên quan.

10. Về giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản (Điều 211): Đa số thành viên Chính phủ nhất trí với dự thảo Luật, tránh tạo thêm khâu trung gian, phát sinh chi phí, tác động tiêu cực đến quyền sở hữu hợp pháp. luật nhân dân; Nghiên cứu các quy định nhằm hạn chế tiêu cực phát sinh trong lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua. Nội dung này cần phù hợp với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Về hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất (Điều 105): Cần làm rõ chức năng của Tổ chức phát triển quỹ đất và chức năng của Ngân hàng đối với tổ chức phát triển quỹ đất. cho thuê đất nông nghiệp để tạo và cung cấp quỹ đất cho các nhà đầu tư.

Xem xét hợp nhất hai tổ chức trên thành một và giao Chính phủ quy định, dứt khoát không quy định cụ thể hóa tổ chức bộ máy trong Luật. Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ.

Về một số nội dung khác như nguyên tắc áp dụng pháp luật, tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, phân cấp, phân quyền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất lâm nghiệp, quy hoạch, sử dụng đất phương án, bảng giá đất và chế độ tài chính về đất đai, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai … cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tiếp thu hết sức có thể. ý kiến ​​tại cuộc họp, ý kiến ​​của các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật và giải quyết những vướng mắc của thực tiễn.

Luật Đất đai là một luật khó, còn nhiều vướng mắc

Luật Đất đai là một luật khó, còn nhiều vướng mắc

(PLO) – Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chú trọng nội dung, chú trọng chất lượng khi lấy ý kiến ​​vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

N. THẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published.